Teambuilding 2018 diễn ra trong 3 ngày, kéo dài từ ngày 08/12- 10/12/2018 tại Bình Lập – Ninh Thuận thực sự là một hành trình đầy chông gai, thử thách nhưng nó sẽ mãi là một trải nghiệm khó quên đối với tất cả các thành viên trong gia đình Mylife company.