SOFT OPENING NHÀ HÀNG SHAMOJI ROBATA YAKI

Robata Yaki là mô hình rất thành công và phổ biến tại Nhật Bản, Shamoji Robata Yaki mang đến cho thực khách một không gian ấn tượng, gần gũi, đưa mọi người lại gần nhau hơn. Tại đây bạn vừa có [...]

page 1 of 2